Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Promjene svećenika u franjevačkim župama

Podijeli sa prijateljima!

 samostan imotski

U franjevačkom samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu u utorak, 9. svibnja 2017., održan je sastanak Provincijskog definitorija pod predsjedanjem provincijala fra Joška Kodžomana na kojem se raspravljalo o personalnim promjenama u župama ove provincije. 

 

Što se tiče župa Imotske krajine jedina promjena bit će u župi sv. Roka u Vinjanima gdje dugogodišnji župnik fra Denis Šimunović odlazi na službu dušobrižnika u Kolnu gdje će se pridružiti našem fra Vuku Buljanu dok će na njegovo mjesto doći fra Josip Sušić iz Glavine Donje. 

Ostale promjene: 


Berlin: fra Edvard Sokol – župnik, fra Tomislav Brekalo – dušobrižnik;
Kelkheim: fra Ante Marković – župnik;
Köln: fra Denis Šimunović – dušobrižnik;
München - HKM: fra Marinko Vukman – dušobrižnik;
München – St. Gabriel: fra Nedjeljko Norac Kevo – rekonvalescent;
Rosenheim: fra Frano Čugura – župnik;
Wuppertal: fra Marko Domazet Lošo – župnik;

Kljaci: fra Ivan Lukač – župnik;
Plina-Stablina: fra Kristijan Perković – župnik;
Knin: fra Mario Lemo;
Otok: fra Dušan Moro – pastoralna pripomoć;
Sinj: fra Josip Repeša – provincijski promicatelj duhovnih zvanja i duhovni asistent Frame;
Split-Trstenik: fra Božo Ančić, st. – rekonvalescent;
Šibenik-Šubićevac: fra Mario Radman – gvardijan i župnik;
Vinjani: fra Josip Sušić – župnik;
Zagreb: fra Pavao Norac Kevo – župni vikar.
Selca: Dekretom mons. Slobodana Štambuka imenovan je župnikom u Selcima na Braču fra Jakov Prcela koji će službu preuzeti 28. svibnja 2017.

Podijeli sa prijateljima!