Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Po indeksu razvijenosti grad Imotski najrazvijeniji, a potom slijede Zmijavci i Podbablje

Podijeli sa prijateljima!

opcina podbablje 

Budući da je na sjednici Hrvatskog sabora izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju došlo je do novih raspodjela jedinica lokalne i regionalne samouprave na kojima je napravljena podjela po skupinama indeksa razvijenosti, a sva područja koja su ispod prosjeka traženog u izračunu smatraju se potpomognutim područjima, a u tu podjelu ulaze sve jedinice lokalne samouprave s područja Imotske krajine.


Indeks razvijenosti je pokazatelj koji se računa radi mjerenja stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te isti služi kako bi se odredio intenzitet poticanja razvoja putem državnih mjera i programa pomoći. Dosadašnja višegodišnja iskustva ukazala su na potrebu preispitivanja sadašnjeg modela izračuna indeksa razvijenosti, odnosno metodološkog okvira za ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u razvojne skupine, koji je mnogim područjima nanio veliku nepravdu. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provelo je evaluaciju dosadašnjeg modela izračuna indeksa razvijenosti, koja je ukazala na manjkavosti postupka te je izrađen novi prijedlog izračuna.

 


Spomenutim novim modelom izračuna indeksa razvijenosti nadograđena je demografska komponenta indeksa uvođenjem pokazatelja indeksa starenja i izmjenom stupnja obrazovanosti koje se sada utvrđuje tercijarnom obrazovanju, čime je postignuto kvalitetnije mjerenje strukturnih i dinamičkih obilježja kretanja stanovništva u lokalnim i županijskim jedinicama. Osim toga, otklonjen je problem utjecaja statističkih obilježja odabranih pokazatelja na konačnu vrijednost indeksa razvijenosti što je u konačnici rezultiralo pravednijim razvrstavanjem općina, gradova i županija u razvojne skupine.
S obzirom na interpretacijske specifičnosti rezultata indeksa razvijenosti dobivenih novom metodologijom, postojeće razvrstavanje više nije primjenjivo, odnosno predloženo je novo razvrstavanje u razvojne skupine prema kojem će se općine i gradovi razvrstavati u 8 skupina – 4 iznadprosječne i 4 ispodprosječne skupine, a županije u 4 skupine – 2 iznadprosječne i 2 ispodprosječne skupine, a status potpomognutih područja imat će sva područja ispod prosjeka razvijenosti RH.

Prijedlogom novog modela izračuna indeksa razvijenosti povećava se broj općina i gradova koji imaju status potpomognutog područja i to s 264 na 304, što znači da će dodatnih 40 jedinica pripasti u skupinu potpomognutih područja. To povećanje je još i veće ako se uzme u obzir da bi temeljem novih podataka, a prema postojećem modelu indeksa razvijenosti, status potpomognutih područja ostvarilo svega 244 jedinica, odnosno čak 60 jedinica manje u odnosu na novi model."- ističu u Ministarstvu.

IMOTSKA KRAJINA U IZRAČUNIMA INDEKSA RAZVIJENOSTI

Vrijednost indeksa razvijenosti i pokazatelja razvijenosti prema novom modelu izračuna za razdoblje od 2014. do 2016. godine odnosno njezini preliminarni rezultati gledani su po različitim kriterijima u kojoj najznačajniju ulogu igraju: prosječan dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po broju stanovnika, prosječna stopa nezaposlenosti, opće kretanje stanovništva, indeks starenja te stupanj obrazovanja.
Od 556 jedinica lokalne samuprave na području Republike Hrvatske po navedenim izračunima najrazvijena općina u Hrvatskoj je Kostrena u Primorsko-goranskoj županiji, a najnerazvijena općina Civljane u Šibensko-kninskoj županiji.
U Imotskoj krajini po izračunima najrazvijeniji je grad Imotski koji se nalazi na 299. mjestu navedene tablice, a potom slijede općine Zmijavci (374.), Podbablje (418.), Runovići (429.), Proložac (485.), Lovreć (492.), Zagvozd (500.), Cista Provo (525.) i Lokvičići (530.).

 

Podijeli sa prijateljima!