Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Šumarija Imotski počela sa prodajom drva za ogrijev

Podijeli sa prijateljima!

trupci

Hrvatske šume, šumarija Imotski počeli su s prodajom trupaca za ogrijev. Naime, prošlog ljeta bio je veliki požar crnogorične šume oko Crvenog jezera. Tada je izgorilo oko 42 hektra crnog bora i čempresa.

 

Računa se da je na opožarenom području nagorilo preko 8 000 metara prostornih kvalitetne crnogorične šume. Po prostornom metru cijena trupaca je 132 kune. Prvo se uplati u šumariji Imotski i onda ide na utovar, reče nam upravitelj šumarije dipl. ing. Živko Bubalo. Nagorjeli trupci na području Ciste su gotovo prodani.

Radnici šumarije rade na čišćenju Gaja , jugoistočno od grada Imotskog.

Podijeli sa prijateljima!