Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Domagoj Karin: "Stručnošću protiv problema u općini"

Podijeli sa prijateljima!

domagoj karin

Nakon što je Općinski odbor HDZ-a predstavio Hrvoja Biošića kao svog kandidata, potom članovi nezavisne liste "Podbablje sutra" svoga kandidata Antu Kujundžića te nezavisnog Borisa Glavaša koji je prije nekoliko dana objavio kandidaturu, stigla je još jedna najava kandidature u osobi Domagoja Karina koji će na lokalne izbore izaći na demokršćanskoj platformi predvođenom koalicijom HDS- HČSP. 

 

Domagoj Karin protekli je mandat proveo na čelnom mjestu podbapskog HSS-a koji je na proteklim izborima u koaliciji sa HČSP-om osvojio značajna četiri mandata te iznjedrio pomoćnika ministra znanosti, obrazovanja i športa Momira Karina, napustio je svoju matičnu stranku HSS i priključio se demokršćanskom bloku oštro se suprostavivši aktuanom predsjedniku HSS-a Kreši Beljaku i njegovoj koaliciji sa SDP-om te je zbog toga i zbog aktivne potpore trenutačnom ministru Milanu Kujundžiću, zajedno sa svojim članovima isključen iz HSS-a.

Za Podbablje Portal kazao je kako će se stručnošću i zajedničkom suradnjom mladih i iskusnih ljudi boriti protiv problema u općini Podbablje koja je najveća općina na području Imotske krajine te općina koja prednjači po kvaliteti brojnih aspekata te kao takva ima sve preduvjete da bude apsolutni lider u Imotskoj krajini i Dalmatinskoj zagori.

Za naš portal predstavio se svojim životopisom:

 

Ime i prezime: Dr.sc. Domagoj Karin, docent
Datum i mjesto rođenja: 28. 11. 1966. Imotski
Adresa: 21262 Kamenmost, Stjepana Radića 34
Telefon: 098-9389489, 021-858-201
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Radno iskustvo:
2015.– Znanstveno nastavno zvanje Docent, Fakultet društvenih znanosti /Sveučilište Hercegovina, Mostar)
2012.– Član redakcije časopisa i tehnički urednik Znanstveno-stručnog časopisa „PUTOKAZI" , Fakulteta društvenih znanosti/Sveučilišta Hercegovina, Mostar), http://putokazi.eu/?page_id=6
Suradnik u Znanstveno-stručnom časopis Oeconomicus, Znanstvena riječ, HR-10000 Zagreb, Ilica 376
2012.–2015. Stručni suradnik (Asistent), Fakultet društvenih znanosti /Sveučilište Hercegovina, Mostar)
2009. – 2013. Predsjednik nadzornog odbora „DALMACIJAVINO BiH" d.o.o Široki brijeg, BiH
2007. – OŠ.''Stjepan Radić'' Imotski , profesor informatike
Obrazovanje:
2012.–2015. Doktorski studij (Fakultet društvenih znanosti /Sveučilište Hercegovina, Mostar)
2007.–2011. Poslijediplomski studij Poslovna ekonomija (Ekonomski fakultet Split), sveučilišni specijalist ekonomije ( univ.spec.oec.),
Magistarski rad: „Profil hrvatskih poduzetnika sa stajališta sklonosti prema riziku", Mentor: prof.dr.sc.Ivan Pavić
2007.–2008. studij za dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje (Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije, Sveučilište u Splitu)
2007.– Advanced European Computer Driving Licence (Napredna Europska računalna diploma) HR - AM4 - 00633
2007. – European Computer Driving Licence (Europska računalna diploma), HR 4403
2003. – 2006. dipl. ing. Sigurnosti, VSS, ( Visoka škola za sigurnost , Zagreb)
2001. – 2003. dipl.ing. Kemijske-tehnologije (Sveučilište u Splitu)
Diplomski rad:" Utjecaj dodatka aditiva i zeolita na vrijeme vezivanja cementne paste", Mentor: doc.dr.sc. Pero Dabić
1981. – 1985. tehničar kemijsko-tehnološki, CUO „Pavao Lozo" Imotski
1973. – 1981. Osnovna škola „Tin Ujević" Krivodol
Objavljeni znanstveni radovi:
„Benchmarking kao model upravljanja kvalitetom u obrazovanju", Znanstveno-stručni časopis Oeconomicus, Znanstvena riječ, HR-10000 Zagreb, Ilica 376
„Profil poduzetnika s obzirom na ulazak u poduzetničku djelatnost", UDK broj: 65, Znanstveno-stručni časopis „PUTOKAZI" , Fakulteta društvenih znanosti /Sveučilišta Hercegovina), http://putokazi.eu, http://putokazi.eu/?page_id=104
„Sustav signala za rano uzbunjivanje na krizu u organizacijama", UDK broj: 005.931-331.103, Znanstveno-stručni časopis „PUTOKAZI" , Fakulteta društvenih znanosti /Sveučilišta Hercegovina),
http://putokazi.eu http://putokazi.eu/?page_id=53
„Mogućnosti primjene i ograničenja portfolio modela u organizacijama tranzicijskog
gospodarstva",
„Possibilities and limitations of portfolio model in organizations transition economy", Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „ZNANOST-DUHOVNOST-ODGOVORNOST", izlaganje i objava rada u Zborniku radova s Znanstvenog skupa
http://konferencija.fdzmb.org/.../SCREEN_Zbornik_2014_Znanost...
http://konferencija.fdzmb.org/
Doktorski rad: „Upravljanje ljudskim resursima u hotelsko-turističkim organizacijama vjerskog turizma s aspekta informatičkih performansi", Mentor: prof.dr.sc. Dragutin Gutić, Fakultet za društvene znanosti dr. Milenka Brkića /Sveučilište Hercegovina
Magistarski rad: „Profil hrvatskih poduzetnika sa stajališta sklonosti prema riziku", Mentor: prof.dr.sc.Ivan Pavić, Ekonomski fakultet Split
http://libar.svkst.hr/cgi-bin/unilib.cgi...
Diplomski rad: „Utjecaj dodatka aditiva i zeolita na vrijeme vezivanja cementne paste" Mentor: prof.dr.sc. Pero Dabić, Kemijsko-tehnološki fakultet Split
http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=272223

Oženjen, otac četvero djece.

Regulirana vojna obveza.

 

   

Podijeli sa prijateljima!