Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Općina Podbablje objavila Javni poziv za udruge

Podijeli sa prijateljima!

opcina podbablje 

U tijeku je planiranje proračuna općine Podbablje za iduću godinu, a na svojim službenim stranicama općina Podbablje objavila je natječaj odnosno Javni poziv namijenjen udrugama za prijavu programa, projekata i manifestacija namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima na području ove općine. 

 

Kako stoji na službenim stranicama općine Podbablje u javnom pozivu kojeg potpisuje načelnik Ante Kujundžić, u Proračunu Općine Podbablje za 2018. godinu osigurat će se sredstva za financijsku potporu programa, projekata i manifestacija namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to u području: kulture, sporta, socijalne skrbi,zdravstva i turizma koji su od interesa za Općinu Podbablje. U skladu sa zakonom i ocjenom dosadašnjeg izvršenja usvojenih programa za 2017. godinu, Općina Podbablje će u programe javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018.
godinu uvrstiti programe/projekte, koji su posebno vezani uz područja kulture, sporta, socijalne skrbi i zdravstva te turizma. Rok za podnošenje prijava koje mogu biti poštom ili osobnim uručenjem je do 17.studenoga ove godine. 

Opširnije možete pročitati kao i pronaći potrebnu dokumentaciju na službenim stranicama općine Podbablje www.podbablje.hr

Podijeli sa prijateljima!