Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Odlaganje komunalnog otpada u logirane vreće

Podijeli sa prijateljima!

razvrstavanje-otpada 

Mnogi su proteklih dana dobili logirane vreće za odlaganje komunalnog otpada, a sve u skladu pilot projekta koji provodi Čistoća Imotske krajine u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave na području Imotske krajine u svrhu što kvalitetnijeg gospodarenja komunalnim otpadom. 

 

Čistoća Imotske krajine se obvezala dostaviti svakom korisniku odgovarajući broj logiranih vreća (ovisno o visini mjesečne naknade) za iduća tri mjeseca, u koje će korisnici odlagati komunalni otpad )

Primjer:

-Za visinu mjesečne naknade od 60 kn, tjedni volumen komunalnog otpada je 120 litara što je ujedno i volumen logirane vreće.

-Korisnik mjesečne naknade od 60 kn će dobiti 1 paket, što sadrži 12 vreća za idućih 12 tjedana.

-U idućih 12 tjedana, korisnik će odlagati komunalni otpad isključivo u logirane vreće.

Već ranije, Čistoća Imotske krajine je poslala edukativni letak u kojem je opisan postupak izrade mini kompostane u kojoj se može kompostirati biootpad koji sadrži do 40% ukupnog otpada u domaćinstvu.

Ovim projektom potičemo smanjenje količine komunalnog otpada te značajnije odvajanje iskoristivog otpada (papir, staklo, tekstil i plastika) u odgovarajuće spremnike na "zelenim otocima" raspoređenim po mjesnim odborima čiji će se broj povećavati sukladno potrebama.

Podijeli sa prijateljima!