Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Splitsko-dalmatinska županija daje naknade za novorođenu djecu

Podijeli sa prijateljima!

 MG 3087

Uviđajući trendove depopulacije kao i analize koje ukazuju na negativnu razliku broja rođenih i broja umrlih u posljednjih 6 godina, Splitsko-dalmatinska županija, kao dio ukupnih politika, intenvizirala je mjere demografske obnove od kojih je najznačajnija, jedinstvena mjera potpore za novorođenu djecu na području cijele Županije. Ovdje se možete informirati o uvjetima, visinu novčane pomoći, te postupkom za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođenu djecu s područja Splitsko-dalmatinske županije. 

 

Na temelju analize demografskog stanja na području svake općine i grada u sastavu Županije, gradovi i općine podijeljeni su u pet grupa.
U grupu 1 spadaju:
- Općine: Sućuraj, Prgomet, Lokvičići, Zagvozd, Lećevica, Primorski Dolac, Nerežišća, Lovreć,
Selca, Šestanovac, Gradac, Cista Provo i Runovići.
- Gradovi: Vrlika i Vis.
U grupu 2 spadaju:
- Općine: Zadvarje, Podgora, Pučišća, Zmijavci, Dicmo, Hrvace, Muć, Proložac, Marina, Seget,
Podbablje i Otok
- Gradovi: Stari Grad i Komiža.
U grupu 3 spadaju:
- Općine: Jelsa, Baška Voda i Milna.
- Gradovi: Vrgorac, Omiš, Trilj i Sinj.
U grupu 4 spadaju:
- Općine: Brela, Šolta, Postira, Bol, Dugopolje, Dugi Rat i Klis
- Grad: Imotski
U grupu 5 spadaju:
- Općine: Sutivan, Tučepi, Okrug i Podstrana.
- Gradovi: Trogir, Hvar, Supetar, Makarska, Solin, Kaštela i Split.

Sredstva novčane pomoći osigurana su u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.
Visina novčane pomoći za novorođenu djecu iznose kako slijedi:

Grad/Općina broj djece: novčani iznos u kn:
1. grupa I godina II godina III godina
prvo dijete 2.000,00 0,00 0,00
drugo dijete 3.000,00 0,00 0,00
treće dijete 6.000,00 5.000,00 3.500,00
četvrto dijete 7.500,00 5.250,00 3.750,00
peto dijete 10.000,00 8.000,00 5.000,00
šesto dijete 15.000,00 10.500,00 7.500,00
sedmo dijete 25.000,00 12.500,00 7.500,00
osmo dijete 40.000,00 20.000,00 12.000,00
deveto dijete 50.000,00 15.000,00 10.000,00
deseto i više 50.000,00 15.000,00 12.000,00

Grad/Općina broj djece: novčani iznos u kn:
2. grupa prvo dijete 1.000,00
drugo dijete 1.500,00
treće dijete 2.500,00
četvrto dijete 4.000,00
peto dijete 7.500,00
šesto dijete 12.000,00
sedmo dijete 20.000,00
osmo dijete 30.000,00
deveto dijete 45.000,00
deseto i više 50.000,00

Grad/Općina broj djece: novčani iznos u kn:
3. grupa prvo dijete 800,00
drugo dijete 1.000,00
treće dijete 2.000,00
četvrto dijete 3.000,00
peto dijete 4.000,00
šesto dijete 7.500,00
sedmo dijete 12.000,00
osmo dijete 30.000,00
deveto dijete 45.000,00
deseto i više 50.000,00

Grad/Općina broj djece: novčani iznos u kn:
4. grupa prvo dijete 700,00
drugo dijete 800,00
treće dijete 1.000,00
četvrto dijete 1.500,00
peto dijete 3.000,00
šesto dijete 7.500,00
sedmo dijete 10.000,00
osmo dijete 15.000,00
deveto dijete 17.000,00
deseto i više 25.000,00

Grad/Općina broj djece: novčani iznos u kn:
5. grupa prvo dijete 500,00
drugo dijete 600,00
treće dijete 700,00
četvrto dijete 800,00
peto dijete 1.000,00
šesto dijete 3.000,00
sedmo dijete 6.000,00
osmo dijete 10.000,00
deveto dijete 12.000,00
deseto i više 15.000,00

 

Podijeli sa prijateljima!