Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Ove subote počinje zaručnički tečaj u Imotskom

Podijeli sa prijateljima!

tecaj priprave za brak

U subotu 3. ožujka 2018. godine u 19 sati u Franjevačkom samostanu u Imotskom počinje zaručnički tečaj. Ovo je jedini takav tečaj koji se organizira na području Imotskog dekanata koji čine 22 župe.

To su župe s područja Imotske krajine te župa Grabovac koja sada pripada Općini Šestanovac. Dakle, svi oni koji misle sklopiti sakramentalni brak dužni su završiti zaručnički tečaj. Tečaj osim svećenika drže stručnjaci liječnici -ginekolozi, psiholozi a mogu se angažirati i drugi predavači. Odmah poslije završetka korizme bit će dosta svadbi ali moramo reći da se i kod nas broj novosklopljenih brakova više nego prepolovio, da se mladi sve rjeđe i sve kasnije odlučuju za brak. Šire informacije u vezi zaručničkog tečaja mogu se dobiti kod župnog ureda Imotski 841-178 ili kod vaših župnika. Idući zaručnički tečaj bit će tek na jesen.

 

Podijeli sa prijateljima!