Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Dr. Dinko Aračić: "Marija, znak nade u Kristu"

Podijeli sa prijateljima!

marija znak nade naslovnica

Imotska krajina iznjedrila je vrijedne pojedince na području kulture i umjetnosti, književnosti i pjesništva, pa i na području bogoslovne znanosti. Jedan od njih je i Dinko Aračić, koji je nedavno objavio knjigu "Marija, znak nade u Kristu". Riječ je o novom, drukčijem pristupu liku i ulozi Isusove majke u povijesti spasenja i životu vjernika. To je povod da za čitatelje Podbablje-Portal porazgovaramo s autorom.

 

- Kako je nastala knjiga?
Poznata je uzrečica da knjige imaju svoju sudbinu. To vrijedi za nastanak ove knjige i za njezine prihvaćanje od strane čitatelja. Dijelovi knjige tkani su u radu sa studentima teologije. Končan okvir dobila je u posljednje dvije godine.

- O čemu knjiga zapravo radi?
- Riječ je o povijesno spasenjskom pristupu liku i ulozi Majke Isusove u Božjem djelu spasenja. Kardinal J. Ratzinger je rekao da k Bogu ima toliko puteva koliko i ljudi. Jednako tako ima toliko puteva koji vode Gospi koliko i onih koji je časte. Svaki kršćanin ima pravo na svoj put Bogu i Gospi... Sadržajno, knjiga polazi od novozavjetnih svjedočanstava o Mariji iz Nazareta, zatim predstavlja simboličko značenje crkvenih pravorijeka o Gospi, propitkuje povijesna svjedočanstva bogoslovlja, liturgije i pobožnosti. Završava učenjem II. vatikanskoga sabora koji predstavlja Gospu kao znak pouzdane nade narodu Božjem na putu prema vječnoj domovini.

- U čemu se razlikuje Vaša knjiga od drugih?
- Posebnost je knjige što Isusovoj majci prilazi u znaku nade. Nada je zajednička nit koja povezuje što Crkva vjeruje i naviješta o bl. Djevici Mariji. Na taj način knjiga pokušava oživjeti važnu kršćansku krjepost nade koja je pokretač ljudskih nastojanja. Od davnina u Mariji kršćani prepoznaju znak nade. U molitvi sv. Bernarda, veliki Dante obraća se Gospi koja je „blaženicima u nebu gorući plamen ljubavi, a smrtnicima na zemlji nepresušno vrelo nade". Govor o Majci Gospodinovoj satkan je, dakle, pod zrenikom nade. Pritom valja imati na umu da je uskrsnuli Krist naša jedina nada. U tom surječju Marija zauzima podređenu, drugotnu ulogu. Ona je znak nade u Kristu, kao što glasi i naslov knjige.

- Čemu nova knjiga o Gospi kad je o njoj toliko toga već napisano?
- Knjiga o Gospi nije svrha samoj sebi, kao što ni Gospa nije sama radi sebe. Kad se u knjizi govori o Mariji iz Nazareta, želi se govoriti o Bogu, otkriti nešto o Božjem otajstvu. U pozadini govora o Gospi krije se, dakle, govor o Bogu. Jer svaki govor o Gospi i treba biti govor o Bogu, o njegovu djelovanju u povijesti, o njegovu savezu s ljudima. Marija je tu da se Boga upozna. Govori se o Gospi da se otvori pogled i put prema Kristu. U tom smislu Krist i njegovo djelo otkupljenja središnje su teme knjige. Spasenjsko djelovanje Božje upravo u Mariji nalazi svoj jedinstven i neponovljiv izražaj. Marija je sva u službi djela spasenja. Ona Bogu otvara vrata u naš svijet, kako se često izražava Benedikt XVI. Kad je u knjizi riječ o Mariji kao znaku nade, to je i govor o Kristu, jedinoj i pravoj nadi svijeta i čovjeka.

- Komu je knjiga namijenjena?
- Marija je zajedničko dobro svih ljudi. O njoj Evanđelje svjedoči da je Isusova majka. A za nas kršćane Evanđelje je važno, jer se na njemu temelji naša vjera i kultura. Iz Evanđelja doznajemo da Isus nije bilo komu rekao: „Ženo, evo ti sina!" i „Evo ti majke!" (Iv 19, 26). U tomu odlučujućem trenutku povijesti spasenja svojoj majci povjerava da bude majkom svim njegovim sljedbenicima. Kao što je učenik uzima k sebi, tako su svi kršćani pozvani prihvatiti Mariju i njoj se pouzdano obraćati u svojim potrebama. Jer, kako reče papa Franjo, gdje je Gospa kod kuće, tamo se sotona ne približava. Marijina poruka je poruka nade za sve vjernike našega vremena. Na putevima života svjetlo je nade koje obasjava i usmjerava. Podržava nadu vjernika i poziva sve, učene i jednostavne, da se s pouzdanjem povjere Bogu i dopuste da ih obuzme njegova neizmjerna ljubav. To je, zapravo, i nakana ove knjige.
Razgovarala: Ivana Gudelj

Recenzenti o knjizi
„U knjizi Marija, znak nade u Kristu hrvatska je javnost dobila iznimno djelo koje predstavlja obogaćenje ne samo hrvatske teološke misli nego i obogaćenje hrvatske pisane riječi te hrvatske kulture... Knjiga je napisana na izvrsnom hrvatskom jeziku, a stil pisanja je jasan, tečan i razumljiv, tako da će s lakoćom moći čitati i razumjeti i oni koji nisu teološki izobraženi." (Prof. dr. Mladen Parlov)
„Na zanimljiv i aktualan način, posebno za naše hrvatske prilike, autor 'pretače' rezultate svoga zauzetog istraživanja u temeljnoj tezi ovoga djela – promatrati i tumačiti otajstvo osobe i spasenjske uloge Isusove majke u svjetlu velike i čvrste nade u Kristovo djelo spasenja za njegovu Crkvu i sve ljude." (Doc. dr. sc. Boris Vulić)

Podijeli sa prijateljima!