Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Duhovna misao dana: Svjetionik- za siguran put kroz život

Podijeli sa prijateljima!

duh misao

Isus je došao na svijet radi bolesnih i ima samilosti prema svima koji se priznaju bolesnima, koji priznaju Njemu svoje grijehe i svoje slabosti i koji, poput gubavca iz svetog evanđelja „klekne i zamoli ga: ako hoćeš, možeš me očistiti!". Jesmo li spremni na taj iskorak? Jesmo li spremni na novi stil življenja? Odgovor je na tebi. Isus te uporno očekuje!

 

Mk 1, 40-45
I odmah nesta s njega gube i očisti se.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Dođe Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo«. Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.
Riječ Gospodnja.

„Hoću, budi čist!" Isusov je to odgovor na molbu jednog čovjeka koji je bio zaražen gubom, čovjeka koji je samim time odbačen, rekli bismo danas, etiketiran, onaj koji nije dobrodošao u društvo, koji se ne uklapa u društvene norme.
Ima li i danas takvih? Zasigurno da ima. Mnogo je danas zapostavljenih, isključenih iz društva, zaboravljenih od svojih najbližih. Ovdje bih se osvrnuo na jednu „novu gubu". Naime, danas smo svjesni koliko postoje pojedinci koji svjesno odbacuju svoje bližnje, koji sami sebe smatraju jedinom normom, koji se ne ustručavaju drugoga poniziti da bi sebe uzvisili. Ima ih, koji će sve učiniti da sebe stave u centar društvenih gibanja, pa makar se radilo i o manjim sredinama, a samim time, uzročno-posljedičnom vezom, svoje bližnje gurnuti u drugi plan.

duh misao1
Ovdje bi se trebalo zapravo zapitati tko je taj današnji gubavac? Zasigurno onaj koji misli samo na sebe, koji udaljuje svoje bližnje od svoga srca, koji ne želi pomoći bližnjemu. Ovdje se skriva pravi odgovor. Tko tako živi, on sam sebe čini gubavcem svoga ega, čini sebe nesposobnim za djelovanjem u društvenom životu, i na žalost udaljuje samog sebe, a da to i ne zna, iz okoline.
Riječ je o „novoj gubi", odnosno zarazi koja pogađa ne tijelo nego dušu. To je pitanje duhovne dimenzije u čovjeku. Ovu gubu možemo nazvati i oholost, škrtost... Mnogo je zaraženih ovom gubom, mnogi misle samo na sebe, odnosno ne gledaju dovoljno na potrebe bližnjih. I što je žalosno, zbog svog vanjskog izgleda, kao da su zdravi, pokušavaju se izmiješati sa zdravima, sa priprostima, sa jednostavnim ljudima. Opasno je to miješanje, jer takvi ljudi, oholi, egoisti, miješaju se sa zdravima ne da ozdrave, već da prošire virus gube na ostale.
Što želim kazati? Ne uzdiže se čovjek tako što će poniziti bližnjega. Ne postajem bolji čovjek ako samo gledam na negativnosti svojih bližnjih. Potreban je pogled prema sebi. Vidjeti najprije negativnosti u mome srcu, u mome ponašanju, u mojim riječima, u mome odnosu prema svakome čovjeku kojega susrećem. Vidjeti ćemo koliko je gube na nama, i da smo potrebni čišćenja, da smo potrebni Onoga koji to može očistiti. Potreban je susret koji mijenja. Susret s Kristom koji može i želi učiniti sve nas boljim ljudima.
„Hoću, budi čist!" to nam svima Isus želi poručiti, želi ozdraviti što je okuženo u nama, želi da se zdravi vratimo u društveni život i da pošteno i ponizno živimo. Možda je odluka u Novoj godini koju smo donijeli upravo slična ovoj: želim biti bolji, želim biti čist od „nove gube".
Isus je došao na svijet radi bolesnih i ima samilosti prema svima koji se priznaju bolesnima, koji priznaju Njemu svoje grijehe i svoje slabosti i koji, poput gubavca iz svetog evanđelja „klekne i zamoli ga: ako hoćeš, možeš me očistiti!". Jesmo li spremni na taj iskorak? Jesmo li spremni na novi stil življenja? Odgovor je na tebi. Isus te uporno očekuje.

fra Neno

Podijeli sa prijateljima!