Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Duhovna misao dana: Svjetionik- za siguran put kroz život (3)

Podijeli sa prijateljima!

 zalazak

Nedjelja je spoj neba i zemlje, duše i tijela. To je dan kada se nebesko sjedinjuje sa zemaljskim, kada nam Bog dolazi na oltar i daruje nam se iz ljubavi. Nedjelja je dan ljubavi između Boga i čovjeka. Zapostaviti tu ljubav, raditi nešto što će nam taj susret onemogućiti, daje nam odgovor na pitanje koje nas muči: smijem li ili ne smijem raditi nedjeljom. Mudrome dosta.

 

Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Jedne je subote Isus prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: »Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?«
Isus im odgovori: »Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u Dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?«
I govoraše im: »Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji, gospodar je subote!«

Riječ Gospodnja.

Mnoge kršćane i dan danas muči ono pitanje: smije li se raditi nedjeljom? Mnogi se tu nalaze u nedoumici. Smijem li nešto ili ne smijem, pitanje je odabira. Odabir je prisutan jedino ukoliko je zakon prisutan, a svaki zakon ukoliko nije na korist čovjeku tada i nije pravedan zakon. Kada govorimo o Božjim zakonima, tada se možemo poslužiti Knjigom Postanka u kojoj čitamo ove riječi:" I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u sedmi dan od svega djela koje učini. I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje učini." (Post 2, 2-4).
Slijedom Božje odluke, da je sedmi dan blagoslovljen i posvećen jasno ukazuje na važnost toga dana od svih ostalih dana u tjednu. U Levitskom zakoniku Bog jasno daje čovjeku zakon: „šest dana neka se posao obavlja, a sedmi je dan subota – dan potpunog odmora, dan svetog zbora, kad ne smijete raditi nikakva posla. Gdje god boravili, subota je Jahvina." (Lev 23, 3-49. Kod Izraelaca dan odmora je subota blagoslovljen i posvećen od Stvoritelja, kao dan odmora, za obiteljsku intimu, za duhovni susret s Bogom.

Iz svega navedenoga potrebno je odmah donijeti zaključak kako Bog svojim zakonima ne sputava našu slobodu, već posvećuje čovjeka i daje mu da otpočine od svojih djela. Jedino Bog zna i jedino On može odrediti što je dobro a što nije za čovjeka. U pozadini stoji prisutno ljudsko nepovjerenje prema Bogu, kao da čovjek zna što je bolje za njega a ne Bog.

Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote." Isusov je to odgovor na naše pitanje. Ono u sebi krije dimenziju slobode za nas, dimenziju posvećenja nas ljudi i zahvala Bogu za sva djela koja nam učini. U Kristovom odgovoru naglasak je na čovjeku, čovjek je u središtu, čovjek postaje mjerilom zakona. Nedjelju ne smijemo promatrati kao radni ili neradni dan. Nedjelja je dan slavlja, posvećenja, slavljenja Boga za djelo našeg spasenja po Isusu Kristu. Svaka nedjelja je slavlje i zahvala za Uskrs.
Stoga, nije pravilno postaviti pitanje smijem li raditi nedjeljom, već kako ja proslavljam Boga nedjeljom, a za proslavu Boga u taj dan zasigurno je potrebno odmaknuti se od svih svojih svakodnevnih radova i briga, potreban je odmor, počinak. Nedjelja je zajedništvo svih nas vjernika s našim Bogom, dan radosti i posvećenja. Nedjelja je dan predokusa vječnosti kada se u euharistiji susrećemo s Gospodinom i slušamo Njegove riječi, razgovaramo s Njim, slavimo svoga Boga i primamo Ga u svetoj pričesti, posvećujemo se.

Nedjelja je spoj neba i zemlje, duše i tijela. To je dan kada se nebesko sjedinjuje sa zemaljskim, kada nam Bog dolazi na oltar i daruje nam se iz ljubavi. Nedjelja je dan ljubavi između Boga i čovjeka. Zapostaviti tu ljubav, raditi nešto što će nam taj susret onemogućiti, daje nam odgovor na pitanje koje nas muči: smijem li ili ne smijem raditi nedjeljom. Mudrome dosta.

fra Neno

Podijeli sa prijateljima!