Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Duhovna misao dana: Svjetionik- za siguran put kroz život (4)

Podijeli sa prijateljima!

 ruke isus

Mi ne smijemo šutjeti. Ne smijemo ostati nijemi i indiferentni prema svakom čovjeku koji je u nevolji, koji je potreban naših ruku, našeg djelovanja.

 

Iz Evanđelja po Marku (3, 1-6)
Je li dopušteno subotom život spasiti ili pogubiti?

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Isus ponovno uđe u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: »Stani na sredinu!« A njima će: »Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?« No oni su šutjeli. A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: »Ispruži ruku!« On ispruži — i ruka mu zdrava!
Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.
Riječ Gospodnja.

Već smo u prijašnjem razmišljanju naglasili da je Isus jasno kazao kako je subota stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Odnosno, čovjek je u središtu, čovjek je mjerilo zakona. Danas se možemo nadovezati ovom mišlju, jer u današnjem evanđelju riječ je o hitnoj Božjoj intervenciji i to u dan kada se ne smije raditi, u subotu.

Farizeji su unutar svete sinagoge vrebali Isusa i to u svetom vremenu (subota), a Krist daje naglasak na svetosti čovjeka. Riječ je o osobi, o životu koji je ugrožen, o čovjeku koji je odbačen i koji je potreban pomoći. Smijem li pomoći takvom čovjeku, smijem li spasiti život u dan kada se ne smije raditi? Pozivom, „stani u sredinu", Isus daje novu dimenziju u odnosu čovjeka, zakona, mjesta i vremena. Čovjek je najbitniji, ne smije se zakon gledati kao nešto što opterećuje čovjeka, posebice čovjeka u nevolji.

Naše vjerničko ponašanje počesto je zarobljeno slovom i zakonima, mnogo je onih koji se slijepo drže zakona i regula, a zaboravljaju na život, na čovjeka. Kada se osvrnemo na Isusovo djelovanje u subotu i to pred farizejima, tada se i nama otvara jedan novi put djelovanja. Hoću li učiniti dobro, spasiti život u nedjelju pa makar me i današnji moderni farizeji osuđuju? Ovdje nema kompromisa, jer u hitnosti djelovanja čovjek mora znati da njegovo nedjelovanje znači propust činjenja dobra.

„Je li subotom dopušteno činiti dobro?" Ovdje nije riječ o bilo kojem dobru, o „mojem" dobru, o „mome" profitu ili zaradi. Ovdje je riječ o ljubav prema bližnjemu koja se treba očitovati na djelu. Zar se ljubav može zaustaviti? Zar je možemo slovom zakona zabraniti da čudesno djeluje i u nedjelju? Božje djelovanje, odnosno Božja ljubav, nikada se ne može zaustaviti ljudskim zakonom. Bog djeluje i kada čovjek spava, veli poslovica. Svako onaj koji se smatra vjernikom sada može razumjeti Kristovo djelovanje u sinagogi, sada može i sebe vidjeti u tom svjetlu. Pozvani smo dati odgovor na Isusovo pitanje. Farizejska šutnja pokazatelj je njihova srca koje je ogrezlo u zakonu, koje je ispunjeno slovima zakona i koje nije sposobno uočiti potrebu bližnjih.

Mi ne smijemo šutjeti. Ne smijemo ostati nijemi i indiferentni prema svakom čovjeku koji je u nevolji, koji je potreban naših ruku, našeg djelovanja. Našu pripadnost Bogu možemo potvrditi jedino ako se ona očituje u našem aktivnom zalaganju za bližnjega. Nikakav zakon, nikakva pobožnost neće biti garancija naše pripadnosti Bogu, već ljubav koja je na djelu. Mnogi se danas žele igrati Boga, žele biti bog, a ne uspijevaju biti ni čovjekom. Jesmo li kao vjernici spremni na „akciju" koja se zove ljubav na djelu?

fra Neno

Podijeli sa prijateljima!