Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Fra Josip Grbavac novi pomoćnik u župi Podbablje

Podijeli sa prijateljima!

 Fra Josip Grbavac

Odlukom Uprave Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu župa Podbablje nakon gotovo dvije godine dobit će župnog pomoćnika, mr.sc. fra Josipa Grbavca nekadašnjeg ravnatelja Franjevačke klasične gimnazije u Sinju, koji se dragovoljno javio na ovu službu. 

 

Fra Josip Grbavac rodio se, u Prološcu Gornjemu, 11. veljače 1952. godine, od oca Mate i majke Ane, rod. Perić. Osnovnu školu završio je u Imotskomu, a klasičnu gimnaziju u Sinju. Filozofsko-teološki studij završio je u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1978. god. Te je godine zaređen za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. Godine 1978779. bio je župnik u Velikomu Brdu kraj Makarske i pomoćnik magistra bogoslova u Makarskoj. Tada je pohađao postdiplomski studij na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
God. 1979. otišao je u München, gdje je, 1980. god., upisao studij slavistike i povijesti na Sveučilištu u Münchenu (Ludwigs-Maximilians-Universität München), gdje je, 1985. god., i magistrirao: Slavische Philologie, Slavische Sprachwissenschaft, Geschichte Ost- und Südosteuropas. Magistarski mu je rad Ethische und didaktisch aufklärerische Tendenzen bei Filip Grabovac „Cvit razgovora" (Etičke i didaktičko-prosvjetiteljske tendencije kod Filipa Grabovca „ Cvit razgovora') objelodanjen u nizu Slavistische Beiträge 1986. god. Otada predaje hrvatski jezik i književnost na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju. Nekoliko je godina predavao staroslavenski jezik, na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj. Bio je definitor Provincije Presvetoga Otkupitelja. Ravnatelj je Franjevačke klasične gimnazije u Sinju. Od 2001. god. vanjski je suradnik na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Splitu.
Držao je predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, predstavljao knjige, recenzirao članke za znanstvene časopise i zbornike znanstvenih skupova i objelodanio je radove u sljedećim znanstvenim časopisima i zbornicima:
Bruno Pezo (ur.), Čuvari baštine, Imotski - Makarska, 1989.;
Nikša Stančić (prir.), Mihovil Pavlinović u politici i književnosti, Zagreb, 1990.;
Drago Šimundža (prir.), Isusovac Ardelio Deila Bella (1655-1737), Split-Zagreb, 1990.;
Adalbert Rebić (prir.), Štovanje Bogorodice u Hrvata u XIX. i XX. stoljeću, Zagreb, 1990.; Kačić (1993., 2006.),
Neven Strukan (ur.), Znanstveni skup Fra Filip Grabovac u kontekstu hrvatske kulture, Vrlika - Sinj, 1998.);
Petar Lubina (ur.), Runovićki zbornik 1, Runovići, 2001.;
Josip Grbavac (ur.), Franjevačka klasična gimnazija u Sinju, Split - Sinj, 2004.;
Dunja Fališevac (ur.), Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, Zagreb, 2007.
Uredio je knjige: Franjevačka klasična gimnazija u Sinju, Split-Sinj, 2004. i Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja (shematizam), Split, 2007.
Objelodanio je knjige: Ethische und didaktisch aufklärerische Ten­denzen bei Filip Grabovac „Cvit razgovora", München, 1985 i Franjevačka klasična gimnazija u Sinju, Sinj, 2008.

Na današnjoj misi u župnoj crkvi Sv. Luke na Kamenmostu imao je svoje predstavljanje našoj župnoj zajednici. 

Fotografija: Krešimir Lončar

Podijeli sa prijateljima!